Stiefkind van de rekening

Stiefkind van de rekening

Tegenwoordig weet bijna iedereen wel dat 1 op de 3 relaties stuk loopt. Wat weinig mensen weten is dat van de samengestelde gezinnen zelfs 2 op 3 relaties beëindigt worden. Het blijkt dus een hele opgave te zijn om een samengesteld gezin op te bouwen. 

Ouders maken de keuze

Ouders maken de keuze voor de scheiding, kinderen worden hier mee geconfronteerd. Als de vader of de moeder daarna verliefd wordt op een ander en de relatie met de nieuwe persoon graag verder wil uitbouwen, dan worden de kinderen opnieuw geconfronteerd met een veranderende situatie. Kinderen krijgen dan heel wat te verwerken en er wordt een flinke aanspraak gedaan op hun flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Omdat kinderen altijd loyaal blijven naar beide ouders, kan een kind innerlijk in conflict raken. Het kind wenst de verliefde ouder veel geluk, maar tevens voelt het kind ook het verraad naar de andere ouder.

Door de vlinders in de buik, en misschien nog door conflicten in de scheiding, is de ouder veel meer met zichzelf bezig, en heeft dan weinig aandacht voor de rouwverwerking van het kind. Soms kan het zijn dat een ouder in de oude relatie al een nieuwe relatie heeft gekregen. De partner en de kinderen worden met deze keuze geconfronteerd en lopen in hun verwerking achter op de scheidende ouder.

Samengesteld gezin is als een bedrijf runnen

In een samengesteld gezin heb je vaak twee partners met kinderen uit een eerder relatie, die bij elkaar zijn gekomen. Een dergelijk gezin runnen kan een extra opgave zijn. Je hebt te maken met kinderen uit verschillende relaties die een verschillende karakters en interesses hebben. Het gevoel voor je eigen kinderen ten opzichte van je gevoel voor je stiefkinderen hoeft niet persé minder te zijn, maar is zeker wel anders. De passie die je voor je eigen kinderen hebt is anders dan voor de kinderen van de ander. Bedenk maar eens hoe trots je kan zijn als jouw kind voor de eerste keer de berg af skiet. Je nieuwe partner zal dat anders voelen.

Daarnaast is er altijd wel een partner die over de schouders van het nieuwe gezin meekijkt. Er is altijd een derde partij aanwezig die invloed heeft op je nieuwe gezin, of je het nu wilt of niet.

Ook in de nieuwe relatie kunnen de verwijten weer komen naar elkaar. Oude gewoontes van beide nieuwe partners gaan botsen met die van de ander. En nieuwe gewoontes die vorm krijgen, omdat men zich gaat aanpassen of verweren.

En dan zijn er de kinderen uit beide vorige relaties, die ook met elkaar om moeten gaan. Het kan zijn dat je kinderen niet matchen met de kinderen van je nieuwe liefde, of met je nieuwe partner. Het beste is nog als je opstand krijgt van de kinderen, want dan weet dat er iets speelt, waar je het over kan hebben. Als je pech hebt, dan trekken kinderen zich terug, worden stil, of willen bij de andere ouder gaan wonen.

Risicofactor samengesteld gezin

De belangrijkste risicofactor bij een samengesteld gezin is als de (vecht)scheiding door gaat in de nieuwe relatie. Vaak zie je dat de problematiek uit de vorige relatie 1 op 1 doorgaat in de nieuwe relatie. Oorzaak hiervan is in de meeste gevallen dat de oude gewoontes onbewust in je systeem zitten, en dat je deze in al je contacten met anderen inzet. Aanvankelijk denken dat de nieuwe partners het helemaal eens zijn met elkaar; de conflictstof van de (vecht)scheiding komt hiermee in de nieuwe relatie en vervuilt alles.

Myrthe (14 jaar): Ouders hebben niet in de gaten hoeveel pijn een scheiding kan veroorzaken bij kinderen. Ik kan je vertellen, het doet echt heel veel pijn!

Voor kinderen is een scheiding toch een fors trauma. Kinderen verwerken dat wel, maar er blijft toch een ‘restje’ achter. Bij een volgende scheiding wordt de oude wond weer opengereten. En er wordt een nieuwe wond gemaakt, omdat een kind zich ook aan de stiefouder kan hechten.

Duurzaam ouderschap

In mijn praktijk begeleid ik partners in scheiding naar partners in duurzaam ouderschap. In een proces van vijf fases begeleid ik ouders in scheiding, van de chaos van emoties (verlies en verdriet, schuld en schaamte, boosheid en rancune) naar een basis van vertrouwen, erkenning en vergeving.

De basis van vertrouwen, erkenning en vergeving naar je ex-partner is tevens de basis voor je nieuwe relatie. Immers, dit is de basis in jezelf!

|     ➟ (V)echt gescheiden, (V)echt verbonden     |     ➟ Samengestelde gezinnen     |

|     ➟ Scheidende ouders     |