Jullie huwelijksbootje is gestrand? Trek het los met de SCHIP-aanpak!

Het aantal problematische echtscheidingen neemt toe. Is dat een probleem? Jazeker, echter het is ook de tijdsgeest en we moeten er mee dealen. En dealen betekent de verantwoordelijkheid ervoor nemen, zeker als de positie van kinderen in de scheidingen meespeelt. Een aantal rechtbanken en gerechtshoven proberen al geruime tijd om op een andere wijze de echtscheidingen aan te pakken, om de schade voor de kinderen zoveel mogelijk te beperken.

Vaak gaat het goed

Van alle ouders die uit elkaar gaan (getrouwd of niet), lukt het ongeveer 80% om met elkaar goede afspraken te maken over de zorg van hun kinderen, over de verdeling van materiële zaken en over financiële regelingen. Tevens worden, ieder jaar, zo’n 70.000 kinderen geconfronteerd met de scheiding van hun ouders. En hoewel veel ouders het conflict bij hen zelf weten te houden, krijgen de kinderen veel meer mee van de praktische, financiële en vooral emotionele gevolgen van de scheiding.

Soms gaat het niet

In 20% van de scheidingen lukt het niet om met elkaar op ‘goede voet’ te scheiden. Deze scheidingen kunnen dusdanig uit de hand lopen, dat men kan spreken van een vechtscheiding. Ouders kunnen zo verbeten zijn in hun strijd, dat hun focus teveel op de scheiding zelf komt te liggen. De belangen van de kinderen worden uit het oog verloren, of worden zelfs als machtsmiddel ingezet in de eigen strijd.

De SCHIP-aanpak

Scheiding genereert rouw. Deze rouw wordt doorgaans individueel beleefd. De SCHIP-aanpak brengt daar verandering in. Gezamenlijk doorlopen de ex-partners het post-relationele rouwtraject van de vijf fasen van de SCHIP-aanpak met als uiteindelijke doel een nieuwe verbinding aan te gaan als partners in ouderschap. 

De keuze om met je (ex)-partner het SCHIP-traject aan te gaan is geen eenvoudige. Het kost tijd, energie en motivatie om het te doen slagen. Als het lukt, wordt de kans op een gelukkiger toekomst voor beiden (en voor de kinderen) vergroot.

Ben je bereid hard te werken? Ben je gemotiveerd? 

Dan ben je klaar voor het aangaan van een nieuwe verbinding met je ex.

Doe de SCHIP-aanpak! Voor meer informatie, ga naar Praktijk Krachtstroom/SCHIP-aanpak