registraties

Stichting complementair aanvullende therapeuten (CAT)

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten. Daarmee ben ik een erkend aanvullend therapeut – level 3, in de stroming Psychosociale therapie. Geregistreerd onder nummer CM1570-08-10-18.

Morele beroepscode

Een CAT-therapeut handelt altijd naar het welzijn van de cliënt. In geen enkel geval worden behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën toegepast met de intentie de cliënt schade te berokkenen op wat voor manier dan ook.

Een CAT-therapeut is zich bewust van een relatie tussen de complementair aanvullend therapeut en de cliënt en honoreert en respecteert deze altijd.

In geen enkel geval worden behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën toegepast die in strijd zijn met de Nederlandse wet.

Indien een CAT-therapeut constateert dat de cliënt een niet-gediagnosticeerde aandoening heeft, raadt de CAT-therapeut de cliënt aan een bezoek te brengen aan een reguliere arts.

Persoonlijke informatie die een cliënt geeft aan een CAT-therapeut wordt door de alternatieve therapeut als vertrouwelijk behandeld. Zie ook privacy en avg.

Een CAT-therapeut respecteert het CAT (Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten).

Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT)

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode