samengestelde gezinnen

Samengestelde gezinnen kind van de rekening?

Samengesteld gezin geen probleem, maar een extra opgave

Nederland kent op dit moment ongeveer 250.000 samengestelde (stief)gezinnen. Dit betekent dat dagelijks een half miljoen  ouders voor een loodzware opgave staan. Immers, opvoeden is geen kinderspel,  je moet het juist leren in de praktijk, met vallen en opstaan. Voor ouders bestaat er geen opleiding in het opvoeden. Als ouders maak je een keuze dat je een kind op de wereld zet, waar je samen voor gaat. Je maakt samen keuzes en bouwt gewoontes op. Je bouwt samen een eigen geschiedenis op.

De praktijk van een  samengesteld gezin is anders

Een samengesteld gezin is altijd een samensmelting van twee verschillende geschiedenissen. In beide geschiedenissen zitten de eigen gewoontes en gebruiken ingebed, maar ook de voorgeschiedenis van verlies door echtscheiding of overlijden. Bij een samengesteld gezin is er altijd een worsteling met een verlies, en altijd een band of loyaliteit met een vorig gezin. Ergens weet je dat wel als ouder, en ouders van een samengesteld gezin zijn bij de start dan ook dubbel gemotiveerd om er samen iets goeds van te maken. Maar weten we eigenlijk wel hoe je dit doet; opvoeden in een samengesteld gezin?
Het samen grootbrengen van kinderen is voor alle ouders een opgave. Maar kinderen groot brengen die een andere geschiedenis hebben is meer dan een opgave, het is extra ingewikkeld.

Kind van de rekening

Kinderen groot brengen in een samengesteld gezin is extra ingewikkeld en wordt nog eens bemoeilijkt omdat er nauwelijks aandacht en erkenning is voor dit probleem. Waarmee op dit moment talloze gezinnen dagelijks extra aandacht tekort komen, en dus daarmee kind van de rekening zijn.

Ga eens bij jezelf na, hoeveel samengestelde gezinnen ken je eigenlijk? Kijken we er niet naar of dat het een ‘normaal’ gezin is? Doen de ouders zelf niet hun stinkende best om alles zo normaal mogelijk te laten zijn? Daarmee worden deze ouders tekort gedaan, en doen zij zichzelf tekort. Wat normaal is dat elk kind twee (biologische) ouders heeft. En daardoor vaak ook geen behoefte heeft aan een derde. Wat normaal is, is dat een kind van nature een liefdesband heeft met beide ouders. Bij een samengesteld gezin krijgt een kind er een opvoeder bij waar mogelijk liefde en loyaliteit bij kan ontstaan. En dan meestal ook nog eens bij de andere biologische ouder! In een samengesteld gezin is heel veel te winnen, maar met het aanwezige verlies van het startgezin!  Juist door dit verlies te vergeten of zelfs te negeren komen ouders en kinderen in de problemen. En dan is het hele gezin; kind van de rekening.

De klachten

Hoeveel afgeleide klachten komen er niet binnen bij huisartsen en andere professionals zonder dat deze door hebben dat het hier gaat om een samengesteld gezin. Gelukkig is er steeds meer aandacht bij professionals voor  de lichte opvoedingsproblemen. Maar wordt daarbij gekeken naar de contextuele oorzaken?  Het verschil tussen een startgezin of een vervolggezin kan van essentieel belang zijn bij de oplossing van de klachten.

Licht depressieve klachten als spanningsklachten zijn de laatste jaren duidelijk toegenomen. Veel volwassenen lopen rond met stress- en psychosomatische gezondheidsklachten, en veel kinderen vertonen gedrags- en leerproblemen. Op dit moment zijn er zoveel ouders als kinderen die (dreigen) vast (te) lopen. Zijzelf ervaren hun klachten, en wij zien ze. Maar helaas missen we de aandacht voor een belangrijke bron voor deze klachten. Een belangrijke bron voor deze problemen en klachten kan zijn dat de situatie waar men in leeft te stressvol en te complex is. Dat men leeft binnen een samengesteld gezin.

Ons aanbod

Wij zijn twee professionele hulpverleners, die tegelijkertijd ervaringsdeskundige zijn. Met ons professionele hoofd en ons betrokken hart bieden wij een training aan voor ouders van een samengesteld gezin.

Ons aanbod is gebaseerd op onze aanwezige jarenlange ervaring met eerdere groepen.

Een training van 5 dagdelen voor ouderparen van een samengesteld gezin. Het gaat om ouderparen in de regio Eindhoven. Voor de zomervakantie gaan we in 4 dagdelen samen met de ouderparen kijken naar de huidige situatie in het samengestelde gezin. Komt dit overeen met de verwachtingen die ieder van te voren had. En we gaan werken aan een nieuw of aangepast gezinsplan. Na de zomervakantie verzorgen we nog een terugkomdag, waarbij ervaringen verder gedeeld worden. De vergoeding voor 5 dagdelen van vier uur is € 275,= per persoon. Afhankelijk van de ziektekostenverzekering zijn deze kosten te declareren.

  • Herkent u uw zelf in dit verhaal! Meld u dan vrijblijvend aan via het onderstaande mailadres of telefoonnummer.
  • Bent u professional en komt u volwassenen met  (gezondheids-)klachten tegen, of kinderen met gedragsproblemen! Vraagt u zichzelf eens af of het hier gaat om een samengesteld gezin! Wijs hen op deze mogelijkheid.
  • Bij twijfels of vragen treden wij graag met u in contact en zo nodig maken we een afspraak voor een informatief gesprek.