SCHIP-aanpak

van conflict naar duurzaam ouderschap

Wanneer mensen trouwen of een duurzame relatie met elkaar aangaan, is er de intentie om langdurig bij elkaar te blijven, en vaak ook samen kinderen te krijgen en op te voeden. Liefde is de basis van een relatie, maar soms zijn er gebeurtenissen die de relatie negatief beïnvloeden. Een derde van de relaties eindigt in een relatiebreuk of scheiding. De verwachtingen en verlangens zijn door de tijd veranderd en komen niet meer met elkaar overeen, er zijn situaties die kwetsend zijn geweest, de vlam is gedoofd. Dit hoeft nog niet direct te leiden tot tegengestelde belangen of zelfs conflicten. Als men in staat is om de verschillen rustig en rationeel met elkaar te bespreken, komen ex-partners er doorgaans wel uit.

Echter, gebeurt het vaak dat een scheiding vooral de focus op de conflicten heeft liggen. Er is geen wederzijds vertrouwen en respect meer. Een scheiding heeft verlies in zich, en daarmee ook rouw. Bij verlies gaat het niet alleen om het verlies van de partner en gedeeltelijk de kinderen, maar ook verlies van vertrouwen, financiële zekerheid, sociale omgeving, huis en omgeving enzovoort. Aandacht voor zowel het verlies als de conflicterende belangen is belangrijk om te komen tot een duurzame ouderschap.

begeleiding bij scheiding

Een aanzienlijk deel van de scheidingen escaleert tot een bepaalde hoogte of zelfs tot een vechtscheiding. Dit is geen bewuste en gewilde keuze, het gebeurt. Een scheiding kan leiden tot een ernstig conflictueus verlopende communicatie tussen ouders. Regelmatig verliezen de ouders daarbij het belang van de ander en, helaas, ook vaak het belang van de kinderen.

In mijn praktijk begeleid ik partners in scheiding naar partners in duurzaam ouderschap. Ik werk hierbij volgens de SCHIP-aanpak. In een proces van vijf fases begeleid ik ouders in scheiding, van de chaos van emoties (verlies en verdriet, schuld en schaamte, boosheid en rancune) naar een basis van vertrouwen, erkenning en vergeving.

SCHIP-aanpak
SCHIP: Samenkomen, Conflict- en Verliesverheldering, Helpend horen, Integratie en Partners in ouderschap

Het proces is een route langs:

  • De gezamenlijke geschiedenis

Wat heeft jullie destijds samengebracht? Welke toekomstdromen hadden jullie? Waar is de relatie gaan schuiven? Waarin hebben jullie elkaar teleurgesteld? Wat maakt dat jullie uit elkaar gingen?

  • De conflicten en de verliezen

Welke conflicten en verliezen hebben zich voorgedaan tijdens de relatie en doen zich nu nog voor? Hoe verlopen deze conflicten? Hoe gaan jullie met deze conflicten om? Wat heeft ieder verloren in jullie relatie? Wat betekent het voor jou, om je ex-partner zo gekwetst te zien?

  • Luisterend horen

Er komt ruimte om datgene wat nog niet tegen elkaar is gezegd, maar nog wel leeft, alsnog bespreekbaar te maken. Jullie kunnen elkaar erkenning geven voor de wederzijds aangedane kwetsuren. Door te luisteren naar elkaar ontstaat er aandacht voor de wederzijdse beleving van verlies van de relatie.

  • Erkenning en respect voor jezelf, en voor de ander

Beide partners erkennen en respecteren hun eigen en andermans rouw en pijn. Datgene wat nog pijn doet, krijgt aandacht. Wat er nog gezegd moet worden, kan worden gezegd. Tot slot bepreken jullie een vorm van ritueel waarin het verlies van de relatie een afronding krijgt.

  • Duurzaam ouderschap

Hier werken we aan het hervinden van elkaars geschonden vertrouwen. De vraag ‘Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat die ander mij weer kan vertrouwen?’ staat hierbij centraal. Er wordt gewerkt aan een nieuwe verbinding om te komen tot partners in het gezamenlijke ouderschap: duurzaam ouderschap.

Oriënterend gesprek

In een oriënterend gesprek kunnen we samen onderzoeken wat deze aanpak voor jullie (en uiteindelijk ook voor jullie kinderen) kan betekenen. Maak gerust even een afspraak, zodat we dit samen kunnen onderzoeken.

Ik werk onder officiële licentie van SCHIP-aanpak.nl. (zie licentie)